ราคายางรถยนต์ ยาง ขอบ 18 19 20 นิ้ว
ขนาดยี่ห้อราคาเส้นละราคา 4เส้น
ราคายาง 215/45R18 YOKOHAMA V701 Advan Fleva (PHI) ปี23 5,500x4 22,000
ราคายาง 215/45R18 YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี23 6,250x4 25,000
ราคายาง 215/50R18 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี21 5,250x4 21,000
ราคายาง 215/50R18 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี23 6,000x4 24,000
ราคายาง 215/55R18 ATLAS BATMAN A51 ป้ายแดง วิ่งไม่เกิน 300 กม ปี22 1,250x4 5,000
ราคายาง 215/55R18 ATLAS BATMAN A51 ป้ายแดง วิ่งไม่เกิน 300 กม ปี23 1,600x4 6,400
ราคายาง 215/55R18 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี23 6,125x4 24,500
ราคายาง 225/40R18 LENSO D1CS ไทย ปี23 2,500x4 10,000
ราคายาง 225/40R18 YOKOHAMA Alliance AL30 (JAPAN) ปี23 3,500x4 14,000
ราคายาง 225/40R18 YOKOHAMA V701 Advan Fleva (PHI) ปี22 5,325x4 21,500
ราคายาง 225/40R18 YOKOHAMA V701 Advan Fleva (PHI) ปี23 5,750x4 23,000
ราคายาง 225/40R18 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22* 6,250x4 25,000
ราคายาง 225/40R18 YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี23 6,750x4 27,000
ราคายาง 225/40R18 YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 7,500x4 30,000
ราคายาง 225/40R18 YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี23 7,875x4 31,500
ราคายาง 225/45R18 LENSO D1CS ไทย ปี23 2,750x4 11,000
ราคายาง 225/45R18 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22* 6,250x4 25,000
ราคายาง 225/45R18 YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี23 7,000x4 28,000
ราคายาง 225/45R18 YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี23 7,250x4 29,000
ราคายาง 225/50R18 LENSO D1CS ไทย ปี24 3,000x4 12,000
ราคายาง 225/50R18 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 5,000x4 20,000
ราคายาง 225/50R18 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี23 6,750x4 27,000
ราคายาง 225/55R18 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี23 6,625x4 26,500
ราคายาง 225/60R18 YOKOHAMA G058 CV SUV ไทย ปี23 6,000x4 24,000
ราคายาง 225/60R18 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี23 6,750x4 27,000
ราคายาง 235/40R18 LENSO D1CS ไทย ปี23 2,750x4 11,000
ราคายาง 235/40R18 YOKOHAMA V701 Advan Fleva (PHI) ปี22 5,750x4 23,000
ราคายาง 235/40R18 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี23 6,250x4 25,000
ราคายาง 235/40R18 YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี22 6,625x4 26,500
ราคายาง 235/45R18 LENSO D1CS ไทย ปี23 2,875x4 11,500
ราคายาง 235/45R18 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี21+22 4,500x4 18,000
ราคายาง 235/45R18 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี23 6,500x4 26,000
ราคายาง 235/45R18 YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี23 6,750x4 27,000
ราคายาง 235/50R18 YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี19มี3เส้น มี3เส้นๆละ3,500 3,500
ราคายาง 235/50R18 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี21 5,875x4 23,500
ราคายาง 235/50R18 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี23 6,750x4 27,000
ราคายาง 235/50R18 YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี23 7,250x4 29,000
ราคายาง 235/55R18 YOKOHAMA G055 SUV ปี17 2,00x4 8,000
ราคายาง 235/55R18 YOKOHAMA G058 CV SUV ไทย ปี23 6,250x4 25,000
ราคายาง 235/55R18 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี23 7,000x4 28,000
ราคายาง 235/60R18 YOKOHAMA CV G058 (PHI) ปี23 6,250x4 25,000
ราคายาง 235/60R18 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 6,375x4 25,500
ราคายาง 235/60R18 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี23 6,625x4 26,500
ราคายาง 245/40R18 ROADCLAW RH660 ปี17 1,500x4 6,000
ราคายาง 245/40R18 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี22 7,000x4 28,000
ราคายาง 245/40R18 YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี19* 5,000x4 20,000
ราคายาง 245/40R18 YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี22 8,250x4 33,000
ราคายาง 245/40R18 YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี23 8,625x4 34,500
ราคายาง 245/40R18 YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี22 8,625x4 34,500
ราคายาง 245/45R18 YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี19 มี2เส้นๆละ 4,000x2 8,000
ราคายาง 245/45R18 YOKOHAMA V701 Advan Fleva (PHI) ปี23 5,725x4 23,000
ราคายาง 245/45R18 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี21 6,500x4 26,000
ราคายาง 245/45R18 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี23 7,625x4 30,500
ราคายาง 245/45R18 YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี23 7,875x4 31,500
ราคายาง 245/45R18 YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี23 8,000x4 32,000
245/45R18 คู่ 275/40R18 RAIDEN VIPER RD-09 (BY LENSO ) ปี21 ชุดละ 4 เส้น 10,900
ราคายาง 245/50R18 YOKOHAMA Advan DB V552 (JAPAN) ปี22 7,750x4 31,000
ราคายาง 255/35R18 YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี22 8,575x4 34,300
ราคายาง 255/35R18 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี23 9,250x4 37,000
ราคายาง 255/40R18 YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี22 8,275x4 33,100
ราคายาง 255/45R18 RAIDEN HERO R111 ตัวหนังสือขาว ปี20 2,500x4 10,000
ราคายาง 255/50R18 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 6,050x4 24,200
ราคายาง 255/55R18 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี23 6,100x4 24,400
ราคายาง 265/40R18 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี23 7,650x4 30,600
ราคายาง 265/60R18 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี23 6,675x4 26,700
ราคายาง 275/40R18 YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี22 8,675x4 34,700
ราคายาง 275/40R18 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี23 6,625x4 26,500
ราคายาง 225/40R19 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี23 9,050x4 36,200
ราคายาง 225/55R19 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี23 7,250x4 29,000
ราคายาง 235/35R19 YOKOHAMA V701 Advan Fleva (JAPAN) 7,550x4 30,200
ราคายาง 235/35R19 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี23 8,875x4 35,500
ราคายาง 235/50R19 YOKOHAMA G058 CV SUV (PHI) ปี20* 6,025x4 24,100
ราคายาง 235/50R19 YOKOHAMA G058 CV SUV (PHI) ปี23 7,750x4 31,000
ราคายาง 235/55R19 YOKOHAMA G055 SUV ปี18* 5,000x4 20,000
ราคายาง 235/55R19 YOKOHAMA G058 SUV (PHI) ปี22 7,250x4 29,000
ราคายาง 235/55R19 YOKOHAMA G058 SUV (PHI) ปี23 7,500x4 30,000
ราคายาง 235/55R19 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี23 8,000x4 32,000
ราคายาง 235/45R19 CONTINENTAL ป้ายแดง ติดรถSealปี23 5,000x4 20,000
ราคายาง 245/35R19 TRAXMAX F106 ปี12* 2,000x4 8,000
ราคายาง 245/35R19 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี20* 7,000x4 28,000
ราคายาง 245/35R19 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี23 9,000x4 36,000
ราคายาง 245/40R19 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี23 9,350x4 37,400
ราคายาง 245/45R19 YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี15* 3,750x4 15,000
ราคายาง 245/45R19 YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี16* 4,500x4 18,000
ราคายาง 245/45R19 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี23 8,325x4 33,300
ราคายาง 255/30R19 YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี14* มี 2 เส้น เส้นละ 2,000 4,000
ราคายาง 255/30R19 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี23 10,650x4 42,600
ราคายาง 255/35R19 YOKOHAMA V103 JAPAN ผลิต 40-08 มี 1 เส้นๆละ 2,500
ราคายาง 265/30R19 YOKOHAMA AE50 BluEarth-A ปี15* มี2เส้น เส้นละ3,000 6,000
ราคายาง 265/30R19 YOKOHAMA V701 Advan Fleva (JAPAN) ปี23 8,275x4 33,100
ราคายาง 265/35R18 YOKOHAMA AD08RS (JAPAN) ปี22 9,550x4 38,200
ราคายาง 275/30R19 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี23 9,400x4 37,600
ราคายาง 275/35R19 YOKOHAMA AE51 BluEarth-GT (JAPAN) ปี23 9,500x4 38,000
ราคายาง 225/45R20 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี22 8,475x4 33,900
ราคายาง 235/55R20 YOKOHAMA AE61 BluEarth-XT (JAPAN) ปี23 7,550x4 30,200
ราคายาง 245/35R20 ATRZZO จีน ปี20 4,850x4 19,400
ราคายาง 245/40R20 YOKOHAMA V107 Advan Sport (JAPAN) ปี23 11,000x4 44,000
ราคายาง 245/40R20 YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) 11,250x4 45,000
ราคายาง 245/45R20 YOKOHAMA PA02 PARADA JAPAN ปี23 7,500x4 30,000
ราคายาง 255/45R20 YOKOHAMA V552 Advan DB (JAPAN) ปี23 9,475x4 37,900

บริการพิเศษ เมื่อเปลี่ยนยาง 4 เส้น

ตั้งศูนย์

ตั้งศูนย์ ฟรี ทุก 10,000 กม.

สลับยาง

สลับยาง ฟรี ทุก 10,000 กม.

ถ่วงล้อ

ถ่วงล้อ ฟรี ทุก 10,000 กม.

จุ๊ปยาง

เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี

เติมลมไนโตรเจน

เติมลมไนโตรเจนฟรี ตลอดอายุยาง

ปะยาง

ปะยางฟรี ตลอดอายุยาง

(ราคานี้รวม Vat และ รวมค่าบริการตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ เเละบริการหลังการขายแล้ว)

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

Line : @lpautomag (มี@ด้วยครับ)

FB : LPAutomag

Tel : 02-539-7854

 

สิทธิพิเศษ!! สำหรับเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น

1.ฟรี เคลือบสเปย์เงาวับ                                         

      

2.ฟรี ตั้งศูนย์เครื่องเยอรมัน      

 

3.ฟรี ตรวจสภาพน้ำมันเบรค                              

           

4.ฟรี เติมลมไนโตรเจน

 


 

รับสิทธิ ผ่อน 0%  6 เดือน ด้วยบัตรเครดิต  - กสิกร

                                                        - ไทยพาณิชย์

                                                        - กรุงศรีอยุธยา

                                                        - กรุงไทย

เมื่อซื้อยางใหม่ YOKOHAMA รุ่นใดก็ได้ ขนาดใดก็ได้ 4 เส้น

 

รับสิทธิ ผ่อน 0%  4 เดือน ได้ทั้งร้าน! ด้วยบัตรเครดิต - กสิกร

                                                                     - ไทยพาณิชย์

                                                                     - กรุงศรีอยุธยา

                                                                     - กรุงไทย 

เมื่อซื้อยางใหม่ ทุกรุ่น ทุกขนาด 4 เส้น, ช่วงล่าง, ผ้าเบรค


* ยกเว้น โปรช่วยชาติแม็กพร้อมยาง, น้ำมันเครือง และสินค้ายกเว้นอื่นๆที่ไม่ร่วมรายการ และมียอดจัดตั้งแต่ 4,000บาทขึนไป

 


 

ที่ร้านรับบัตร Visa, Master ทุกธนาคาร โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ระบบผ่อน รับบัตร  First Choice ไม่มีค่าธรรมเนียม (คิดดอกเบี้ยตามบัตร)

 


 

ลด 3 % เมื่อชำระด้วยเงินสด

ลด 5 % สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าที่ต้องการซื้อไปใส่เอง เมื่อชำระด้วยเงินสดและโอนผ่านธนาคาร  โดยไม่เทิร์นของเก่า และไม่รับบริการหลังการขาย

 


 

ปลี่ยนยางใหม่  4 เส้น จะได้รับบริการหลังการขายดังนี้

   1. เปลี่ยนจุ๊บยางอย่างดี มูลค่า 200 บาท FREE

   2. สลับยาง ถ่วงล้อ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 600 บาท FREE

   3. ปะยางไยไหม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 150 บาท FREE

   4. เติมลมยางไนโตรเจน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มูลค่าครั้งละ 100 บาท FREE

   5. ตั้งศูนย์สำหรับล้อหน้า 5 ครั้งๆละ 450x5 มูลค่ากว่า 2,250 บาท FREE

   6. ถ่ายนํ้ามันเครื่อง Sunoco และกรองเครื่อง ลด 30% เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ 4 เส้น

 


 

 ขั้นตอนการสั่งซื้อ 

 

1. เลือกสินค้า

 

2. โทรแจ้งที่เบอร์ 02-5397854 , 02-9340170 , 02-5386197

 

3. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย  สาขาลาดพร้าว 124 

     บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 008-384-2970

     ชื่อบัญชี  บจก.ลาดพร้าวยางยนต์ 

 

4. โทรแจ้งการโอนเงิน แล้วทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ภายในวันนั้นเลยครับ 

 

สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด เราจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ สั่งวันนี้ก่อนเที่ยง ส่งวันนี้เลยครับ

(ค่าขนส่ง บางพื้นที่,บางจังหวัด ต้องมีค่าขนส่งเพิ่ม เช่น เกาะสมุย เป็นต้น)