ยางรถยนต์ Falken S/TZ 04

ยางรถยนต์ Falken S/TZ 04
ยางรถยนต์ Falken S/TZ 04
[view:1871]
  • ด้วยความแตกต่างของแก้มยางทั้ง2 ด้าน ด้วยตัวหนังสือสีขาวและสีดำ
  • เหมาะสมการใช้งานทั้งบนทางหลวงและถนนที่เป็นลูกรัง