ยางรถยนต์ Falken ZE912

ยางรถยนต์ Falken ZE912
ยางรถยนต์ Falken ZE912
[view:16436]
  • ดอกยาง Asymmetric ที่สามารถสอดประสานระหว่างความนุ่มนวลสะดวกสบายกับความเร็วอยู่ร่วมกัน
  • ออกแบบสำหรับรถที่ความโออ่าและหรูหรา เช่น รถซีดาน แวกอน หรือ มินิ แวน